Supply chain management, wat is dat nou precies?

Gepubliceerd op: 11-06-2021

Supply chain management, ook wel integraal ketenbeheer genoemd, verwijst naar het hele proces van het verbeteren en optimaliseren van interne en externe processen zodat bedrijven beter kunnen presteren. We kunnen eindgebruikers producten van de hoogste kwaliteit leveren. Supply chain management wordt vaak verward met logistiek, maar meer dan dat. Voorwaarde voor integraal ketenbeheer is communicatie met plannen tussen de verschillende schakels in de keten.

Interne en externe supply chain

Supply chain management kan worden onderverdeeld in interne supply chain management en externe supply chain management. Zoals de naam al laat vermoeden, richt het interne ketenbeheer zich op de processen die zich binnen het bedrijf afspelen. Dit omvat  bijvoorbeeld opslag, inkoop en productie. Het externe deel van supply chain management omvat het organiseren van alles buiten de organisatie zelf en is nauw verbonden met leveranciers en klanten. Individuen die een plaats innemen in supply chain management, zijn meestal bezig met zowel het interen als het externe deel van de supply chain.

Logistiek of supply chain?

Supply chain wordt veelal gezien als een synoniem voor logistiek, dit is echter niet helemaal correct. Het gaat namelijk om twee verschillende dingen, maar ze zijn wel nauw aan elkaar verbonden. Supply chain is namelijk een breder containerbegrip waar logistiek een onderdeel van is. Onder logistiek vallen de activiteiten die betrekking hebben op het verloop van de goederenstroom van producent naar de afnemer. Supply chain omvat dus meer dan alleen logistiek, zoals het voortraject bestaande uit de goederenstroom van de leveranciers naar de producent. Daarnaast is supply chain niet alleen operationeel, maar komen hier ook strategische- en beleidsaspecten kijken.

Verantwoorde supply chain

Zoals eerder vermeldt, is het voortraject waarbij grondstoffen worden geleverd ook een belangrijk onderdeel van de supply chain. Supply chain management heeft dan ook een invloed op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hierbij kan worden gedacht het reduceren van C02-uitstoot, eerlijke arbeidsomstandigheden en verantwoord beheersen van de voorraden. Het uitgangspunt is het beperken van de ecologische voetafdruk door maatschappelijk verantwoord om te gaan met de gehele supply chain.